Qapital

Product Designer
April 2019 — March 2020

Design team:
Daniel Källbom
Andreas Källbom
Max Henningsson
Samuel Kantala